SPIRIT OF GAMER

Spirit of Gamer Egér - ELITE-M40 (Optikai, 4000DPI, 7 gomb, programozható RGB, harisnyázott kábel, fekete)