SPIRIT OF GAMER

Spirit of Gamer Egér - PRO-M7 (Optikai, 4800DPI, 7 gomb, programozható RGB, harisnyázott kábel, fekete)